Friday, November 28, 2014

تصویر فراموش شده

از وقتی دختر موردعلاقه ام اومد، یاد توقع بالای خودم از همنشینی با یه انسان دیگه افتادم. یادم انداخت یکم کمربندو باس سفت کنم. باید فراتر از چنتا موضوع ثابت و مدیا پسند حرف بزنم. از شما چه پنهون یادم رفته بود. از خوبیای یار سختگیر و هایپر اینه که برا توده کسخل بنظر میای.راضیم از این تصویر